Ιστορικό μονής

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΙΧΝΩΝ & ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΠΡΩΤΗ-ΣΕΡΡΩΝ.

Η ιστορία της Ιεράς Μονής Αναλήψεως

Στήν βόρεια πλευρά τοῦ Ὅρους Παγγαίου, 7 χλμ. Βορειοανατολικά τοῦ Δήμου τῆς Πρώτης τοῦ νομοῦ Σερρῶν, βρίσκεται ἡ ἀπό βυζαντινῶν χρόνων, παλαιά Μονή Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, σέ ὑψόμετρο 930 περίπου μέτρων.

Ἔχει πανοραμική θέα πρός τόν κάμπο τῶν Σερρῶν καί περιβάλλεται ἀπό πλούσια θαμνώδη καί δασώδη βλάστηση. Στά γύρω ὑψώματα διακρίνονται παλαιά ἐρημικά ἀσκηταριά, ἀπομεινάρια πνευματικῶν ἀγώνων εὐλαβῶν ἀσκητῶν, καθώς καί προμαχώνες ἀρχαίου ἐρειπωμένου κάστρου.

Σύμφωνα μέ τό ἡμερολόγιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, ἔκδοσις ἔτους 1970, προϋπῆρχε ὡς ἀνδρῶα Μονή ἀπό τό 1878.

Τό ἔτος 1979 τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἀειμνήστου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, μέ εἰδικό Προεδρικό Διάταγμα ἔγινε ἡ ἐπανασύσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὡς γυναικείας. Τῇ προσπαθείᾳ τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου μακαριστοῦ Σπυρίδωνος Κυβετοῦ, ἀνετέθη εἰς τόν Προηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὅρους, πατήρ Ἐφραίμ .

Ὁ Γέρων Εφραίμ ο Φιλοθεϊτης  τήν ἐνεπιστεύθη στήν Καθηγουμένη Ἀνυσία καί τήν νῦν ἀδελφότητα με σκοπό νά λειτουργήσει κατά τό πρότυπο τῶν ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους με πνευματικό οδηγό τον ίδιο.

Τό καθολικό της εἶναι σπανίου ἀρχιτεκτονικοῦ καί ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος, σταυροειδής ροτόντα, κτισμένη στόν τύπο τῆς Ἁγίας Ἀνάληψης τοῦ Κυρίου, στό  Ὅρος τῶν Ἐλαιῶν τῶν Ἁγίων Τόπων.

Ἀποτελεῖ πρωτοτυπία γιά μοναστικό καθίδρυμα, εἶναι σταυροειδής τετράκογχη ροτόντα μέ δύο δακτυλίους. Εἶναι κτισμένο με λαξευτή πέτρα καί κεραμικές διακοσμήσεις, ἐνῶ ἡ στέγη του καλύπτεται ἀπό πλάκες γρανίτηἈκροβουνίου.

Μετά τήν ἐπανασύσταση τῆς μονῆς ὡς γυναικεία, κτίσθηκε ἐπίσης ἕνας δακτύλιος πού περιβάλλει τις 4 κόγχες. Ἀπό το 2000 ἄρχισε ἡ Ἁγιογράφηση τοῦ καθολικοῦ, τῇ συνδρομῇ εὐσεβῶν προσκυνητῶν καί συνεχίζεται ἡ προσπάθεια πρός ἀποπεράτωση.

Ἡ Μονή διαθέτει ἐπίσης παρεκκλήσια τῶν Ἀρχαγγέλων, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Γεθσημανῆς), τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τόν κοιμητηριακό ναό τῆς Μονῆς, τοῦ Ἁγίου Μάμαντος Της Αγίας Ανυσίας κ.α.

Σήμερα οἱ μοναχές ἀσχολοῦνται μέ τήν Ἁγιογραφία, τήν ἱεροραπτική, τό χρυσοκέντημα, τήν πυρογραφία, καί τό ψηφιδωτό.

Ἡ Μονή ἑορτάζει 40 ἡμέρες μετά τό Πάσχα, τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος.

Φωτογραφίες της Ιεράς Μονής Αναλήψεως